βληχάομαι

βληχ-άομαι, [tense] aor.
A

ἐβληχησάμην AP 7.657

(Leon.), Longus 3.13:—bleat, of sheep and goats,

προβατίων βληχωμένων Ar.Pax 535

, Fr.387.5; βληχώμενοι προβατίων αἰγῶν

τε . . μέλη Id.Pl.293

; of infants,

τὰ δὲ συγκύψανθ' ἅμα βληχᾶται Id.V. 570

: metaph. of men, c. acc. cogn.,

πάταγον Porph.Chr.35

; βληχοῖντο (as if from βληχέομαι) is v.l. for βληχῷντο in Theoc.16.92.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • βληχῇ — βληχάομαι bleat pres subj mp 2nd sg (doric) βληχάομαι bleat pres ind mp 2nd sg (doric) βληχάομαι bleat pres subj mp 2nd sg (epic ionic) βληχάομαι bleat pres ind mp 2nd sg (epic ionic) βληχάζω fut ind mid 2nd sg (doric) βληχάζω fut ind act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βληχῶμαι — βληχάομαι bleat pres subj mp 1st sg (attic epic ionic) βληχάομαι bleat pres ind mp 1st sg βληχάομαι bleat pres subj mp 1st sg (attic epic doric ionic) βληχάζω fut ind mid 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βληχῶνται — βληχάομαι bleat pres subj mp 3rd pl (attic epic ionic) βληχάομαι bleat pres ind mp 3rd pl βληχάομαι bleat pres subj mp 3rd pl (attic epic doric ionic) βληχάζω fut ind mid 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐβληχημένα — βληχάομαι bleat perf part mp neut nom/voc/acc pl (attic ionic) ἐβληχημένᾱ , βληχάομαι bleat perf part mp fem nom/voc/acc dual (attic ionic) ἐβληχημένᾱ , βληχάομαι bleat perf part mp fem nom/voc sg (attic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βληχωμένων — βληχάομαι bleat pres part mp fem gen pl βληχάομαι bleat pres part mp masc/neut gen pl βληχάζω fut part mid fem gen pl βληχάζω fut part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βληχᾶται — βληχάομαι bleat pres subj mp 3rd sg βληχάομαι bleat pres ind mp 3rd sg βληχάζω fut ind mid 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βληχώμενον — βληχάομαι bleat pres part mp masc acc sg βληχάομαι bleat pres part mp neut nom/voc/acc sg βληχάζω fut part mid masc acc sg βληχάζω fut part mid neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βληχᾶσθαι — βληχάομαι bleat pres inf mp βληχάζω fut inf mid …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βληχήσασθαι — βληχάομαι bleat aor inf mp (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βληχήσηται — βληχάομαι bleat aor subj mp 3rd sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • βληχῷντο — βληχάομαι bleat pres opt mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.